Wendy Merino 2384 Carnation

£3.75

Lovely, soft, 100% merino 4 ply.

SKU: WM2384 Category: